СOВЕТИ
MAGNETRANS 375 mg

Magnetrans 375 mg директ гранулат е додаток во исхраната кој овозможува достигнување на препорачаниот дневен внес на магнезиум и одржување на физиолошките функции на организмот кои се зависни од магнезиумот.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ
Урамнотежената и разновидна исхрана е услов за добро здравје.

Современиот начин на живот придонесува да исхраната биде високо енергетска а со ниска нутритивна густина што претставува значителен ризик за оштетување на здравјето. Ниската нутритивна густина на современата исхрана укажува на одсуство на есенцијални нитриенти во секојдневната исхрана.Магнезиумот е есенцијален во исхраната на луѓето.Околу 60 % од возрасната популација во светот не внесува доволно магнезиум со што се нарушува хомеостазата на човековиот организам.

Добри нутритивни извори на магнезиум се :зелен листовиден зеленчук , слабо месо , јаткасти плодови , намирници од цело зрно и некои минерални води.

Актуелниот начин на живеење , посебно неправилната исхрана , високиот степен на стрес , злоупотреба на алкохол , пушење и седантерно однесување , висока зачестенот на масовни незаразни болести, укажувааат на потребат за промена на начинот на исхрана и живеење.


Овозможува достигнување на оптималниот дневен внес на магнезиум , кој е еден од условите за добро здравје , телесна и ментална хомеостаза кај човекот

Magnetrans 375 mg директ гранулат допринесува за оптимален статус на магнезиум во организмот, овозможува подобра ментална и физичка активност во текот на денот

Magnetrans 375 mg директ гранулат овозможува физиолошко одвивање на телесните функции кои зависат од магнезиумот.

Долг траен маргинален и умерен дефицит на магнеиум, допринесува за настанување пореметување на срцевата работа , висок крвен притисок , атеросклероза, диабетес и метаболички синдром , дислипидемија, коронарна болест на срцето , остеопороза , хронична опстипација , зголемена кристализација на калциум оксалат во урината и малигни болести.Секодневната употреба на Magnetrans 375 mg директ гранулат , значително може да го намали ризикот за настанување на наведените болести.


Проф.Др Будимка Новаковиќ , диетотерапевт
Медицински факултет при Унивезитетот во Нови Сад