MAGNETRANS<sup>®</sup>
MAGNETRANS®
Доволен за подобар ден.
MAGNETRANS<sup>®</sup>  duo-aktiv
MAGNETRANS® duo-aktiv
За мирен сон и активен ден.
Магнезиум (Mg²+)  е макроелемент, есенцијален минерал, неопходен  за функционирање  на над 300 ензимски реакции.
Што е магнезиум?
Магнезиум (Mg²+) е макроелемент, есенцијален минерал, неопходен за функционирање на над 300 ензимски реакции.
Во организмот на човекот, магнезиумот има градивна улога, но и различни функционални улоги.
Зошто магнезиумот е важен?
Во организмот на човекот, магнезиумот има градивна улога, но и различни функционални улоги.
Хроничниот недостаток на магнезиум покажува различни симптоми во телото.
Зошто е важно да се препознае недостатокот на магнезиум?
Хроничниот недостаток на магнезиум покажува различни симптоми во телото.
Magnetrans<sup>®</sup> е додаток во исхраната, кој овозможува достигнување на дневниот препорачан  внес  на магнезиум, кој овозможува  и одржување на физиолошките функции во организмот.
Magnetrans<sup>®</sup> е додаток во исхраната, кој овозможува достигнување на дневниот препорачан  внес  на магнезиум, кој овозможува  и одржување на физиолошките функции во организмот.
MAGNETRANS®
Магнезиум (Mg²+) е макроелемент, есенцијален минерал, неопходен за функционирање на над 300 ензимски реакции.
Magnetrans® е додаток во исхраната, кој овозможува достигнување на дневниот препорачан внес на магнезиум, кој овозможува и одржување на физиолошките функции во организмот.
Додаток на исхрана со оптимална формулација на магнезиум, која добро се поднесува. Посебно погоден за употреба кај дијабетичари.
Додаток на исхрана со оптимална формулација на магнезиум, која добро се поднесува. Посебно погоден за употреба кај дијабетичари.
MAGNETRANS® DUO-AKTIV
Magnetrans® duo-aktiv 400 mg, гранули за директна примена со моментално и постепено ослободување на магнезиум.
Додаток на исхрана со оптимална формулација на магнезиум, која добро се поднесува. Посебно погоден за употреба кај дијабетичари.
Најчесто поставувани прашања
Погледнете ги најчесто поставуваните прашања и одговори за Magnetransu®.