ШТО Е МАГНЕЗИУМ ?
Магнезиум (Mg+)) е есенцијален макролемент за организмот на човекот.
ЗАШТО Е ВАЖЕН ?
Во организмот на човекот магнезиумот има градбена улога, но и различни функционални улоги
НЕДОСТАТОК НА МАГНЕЗИУМ
Маргинален до умерен хроничен недостаток на магнезиум е причина за хроничен инфламаторен стрес во организмот на човекот
MAGNETRANS 375 mg

Magnetrans 375 mg директ гранулат е додаток во исхраната кој овозможува достигнување на препорачаниот дневен внес на магнезиум и одржување на физиолошките функции на организмот кои се зависни од магнезиумот.

ДОЗНАЈТЕ ПОВЕЌЕ
КУПЕТЕ